Daňová optimalizace je hlavním důvodem pro zakládání offshorových společností. Ovšem v praxi to není vůbec jednoduché, jelikož k založení je potřeba využít služeb specializované firmy a splnit řadu nutných podmínek. Založení offshore společnosti znamená umístit své podnikatelské aktivity ne některé třetí (proto offshore) země, dodržovat její zákony a pravidla, ale také využívat ke svému prospěchu tamní jurisdikci.

Zdaleka se tedy nejedná o bezbřehé jednání bez dodržování pravidel. Hlavním lákadlem je nabídka nižšího daňového zatížení v zemích, které jsou proto označovány jako daňové ráje.

Jak postupovat při zakládání

Běžný podnikatel, který se rozhodne pro podnikání v některém z daňových rájů, se neobejde bez potřebných odborných znalostí a především bez příslušných konexí. Nejlépe mu pomůže společnost

Winston Wolfe & Co. se svými zkušenými odborníky. Jedná se o firmu sídlí v Dubaji, která je registračním agentem licencovaným přímo vládou Spojených arabských emirátů. Předností jejích pracovníků je výborná znalost prostředí a všech úkonů, které je potřeba zajistit. Jelikož po řadu let navazovali kontakty s místními vládními i nevládními institucemi, jsou schopni nejen vyřídit příslušné dokumenty, ale také vytipovat daňový ráj, který bude pro podnikatele nejlépe vyhovovat jak z hlediska daňové optimalizace, tak z hlediska jeho předmětu podnikatelské činnosti.

Jak offshore společnost funguje?

Jak bylo již řečeno, je daňová optimalizace hlavním motivem pro založení offshore společnosti. Je to zejména proto, že daňové zatížení pro některé firmy především ve vyspělých západních státech je neúměrně vysoké. Velké daně samozřejmě posilují státní rozpočty v těchto zemích, ale zároveň brzdí úspěšnější firmy v jejich snaze dosahovat ještě lepších ekonomických výsledků. Také jsou brzdou jejich investičních záměrů. A právě této skutečnosti využívají vlády v daňových rájích. Kladou si podmínku, že zahraniční podnikatel musí nadále vyvíjet svou činnost ve své zemi, ovšem v daňovém ráji může investovat svůj kapitál. Je to výhodný obchod pro obě strany, jelikož offshorovým zemím se vylepšuje jejich ekonomika a offshorová společnost nemusí doma platit vysoké daně.